Summertime Saga

Nhân vật chính và gia đình

Main
Frank (Bố Main)

Họ hàng, người thân

Debbie
Jenny
Diane

Học Sinh

Annie
Becca
Chad
Chico
Dexter
Erik
Judith
June
Kevin
Lopez
Martinez
Mia
Missy
Annie
Roxxy
Titty
Tyrone

Giáo Viên

Ms. Bissette
HLV Bridget
Ms. Dewitt
Ms. Okita
Ms. Ross
Mrs. Smith

Phụ Huynh Học Sinh

Ms. Bissette
HLV Bridget
Ms. Dewitt
Ms. Okita
Ms. Ross
Mrs. Smith