WALKTHROUGH: THE DANGEROUS ROAD HOME AT NIGHT

Hướng dẫn 100% từ bạn Devil slayer

*Ending 1.

Chapter 1, Điều khiển Minase đến con hẻm, sau đó đi vào con hẻm -> bị bắt -> xong ending 1.

*Ending 2.

Chapter 1, Điều khiển Minase đến công viên -> có ông già đi đến hỏi đường -> chọn “Đồng ý”-> xong ending 2.

*Ending 3.

Chapter 1, Điều khiển Minase về gần đến nhà -> không đi theo hướng dẫn mà đi đến gần xe oto -> bị bắt cóc -> xong ending 3.

*Ending 4.

Chapter 2, Điều khiển Hazuki vào con hẻm bên trái công ty -> Đến gần chọn “Rời đi” -> bị phát hiện -> xong ending 4.
Hoặc ở Chapter 2, ngay phần đi theo dõi 2 kẻ lạ mặt thì để ổng bắt được -> bị bắt -> xong ending 4.

*Ending 5.

Chapter 2, để Hazuki đi về nhà nhưng bị Stalker bắt được (trên người không có Bình xịt hơi cay, nếu có thì để bị bắt lần 2) -> Bị bắt -> xong ending 5.

*Ending 6.

Ở chapter 2, sau khi đi theo người đàn ông đến công viên -> chọn “Đi theo” (không có bình xịt hơi cay, nếu có thì sau khi đi ra vào lại 1 lần nữa) -> bị bắt -> xong ending 6.

*Ending 7.

Chapter 2, Sau khi nhận được bình xịt hơi cay -> về nhà -> trên đường về để Stalker bắt 1 lần -> vào phòng 1 lúc thì thằng stalker đến -> chọn “Mở cửa” -> bị bắt -> xong ending 7.

*Ending 8.

Chapter 2, Sau khi đã vào nhà thì một lúc sau cảnh sát đến hỏi -> chọn mở cửa -> xing ending 8.

*Ending 9.

Chapter 3, Điểu khiển Lena nói chuyện với Fumihiko để hắn nổi cáu bằng cách:
– Công việc hằng ngày -> nghỉ ngơi -> qua phòng bên nói chuyện npc để lấy chủ đề “Vụ án nữ sinh” -> quay lại nói chuyện với Fumihiko và chọn “Vụ án nữ sinh” liên tục tới lúc hắn nổi cáu.
Sau đó vào phòng lấy túi xách -> quản lý tóc vàng đến đe doạ -> chọn “Đầu hàng” -> xong ending 9.

*Ending 10.

Chapter 3, Điều khiển Lena lúc chọn đối tượng theo dõi thì chọn “Đi theo Fumihiko” -> bị bắt -> xong ending 10.

*Ending 11.

Ở ending này thì ở chapter 2, lúc Hazuki chọn có đi vào con hẻm không thì chọn không, rồi về thẳng nhà qua chapter 3. Ở chapter 3, điều khiển Lena giống true ending -> đến đoạn quay lại Club -> chọn “gọi điện cho Hazuki” -> quẹo phải vô phòng giám đốc, chọn “Mở hé” -> lúc sau đi ra khỏi club thì nhận được điện thoại -> đến công viên -> xong ending 11.

*Ending 12.

Làm mọi thứ giống với true ending -> đến chapter 3 đoạn trong quán cafe và hỏi “Làm sao để thuyết phục Fumihiko” thì chọn Từ bỏ -> ra khỏi quán -> đến công viên -> xong ending 12.

*True ending – end 13

Chapter 1. Minase
Đi về nhà theo hướng dẫn. Không để bị bắt hay hấp.
Chapter 2. Hazuki
Vào con hẻm bên trái -> Đến gần rồi chọn “Ở lại” -> Đi theo sau sao cho không bị chú ý (nấp vô tường khi ổng quay lại) -> Ra tới hẻm nhỏ thì qua phải -> Đi xuống gần cuối map nói chuyện với cảnh sát (nhân được bình xịt hơi cay) -> Vào công viên chọn “Đuổi theo” -> Xuống cuối map nói chuyện với cảnh sát -> đi vào hẻm đối diện với công viên -> Chạy khỏi thằng stalker rồi về nhà -> Công an đến chọn “Không mở cửa”.
Chapter 3. Lena
Nói chuyện với thằng Fumihiko theo các bước để đạt được S:
– Công việc hằng ngày -> Câu lạc bộ -> thời tiết -> Nghỉ -> qua phòng bên cạnh hỏi con npc tóc xanh gần bàn poker -> quay lại nói chuyện “Công việc hằng ngày” -> Câu lạc bộ -> Vụ án nữ sinh.
Sau đó lấy túi xách rồi về -> đến tiệm cafe theo tờ rơi -> chọn “Đi theo ông chủ” -> vào lại Club chọn “Tự mình kiểm tra” -> quẹo phải đến phòng ông chủ -> lại cánh cửa chọn “Mở hé cửa” -> đi theo Fumihiko -> nói hết các chủ đề rồi chọn “Ông Wealth là kẻ chủ mưu” -> chọn kết thúc trò chuyện -> Chọn “Vụ án…” -> ra khỏi tiệm cafe -> đến nhà Minase.
Sau true ending thì sẽ mở được nội dung thêm.

Game Liên Quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *